" Viimased kiviajast " - Lev Mints

Ajalugu

Hind:1.60EUR

 
Populaarteaduslik noorsooraamat tänapäeva maailma mitmetes paikades elavate, ajaloolises arengus kiviaja tasemele jäänud rahvaste elulaadist ja tavadest ning näitab kapitalismi arengust tulenevaid taunitavaid seiku nende saatuses. Viibime Lõuna-Aafrikas, Austraalias, Vaikse ookeani saartel, Kanada indiaanlaste, Kariibi mere aravakkide ja Paraguay atšede juures.
Teos põhineb arheoloogide ja etnograafide andmetel ning pakub rohkesti ebatavalist, tänapäeva maailmapildist kiiresti kaduvat. Rohkete värvifotodega illustreeritud, annab ta tänuväärset lisamaterjali kooliõpilaste geograafiaalasele õppekirjandusele.