" Metsamajanduslike tööde mehhaniseerimine " - Paul Kurvits

Ehitus, tehnika, elektroonika

MÜÜDUD

 
Raamatus käsitletakse taimlas, metsakultuuride rajamisel, vahekasutusraietel, keemilisel töötlemisel ja metsateede ehitamisel kasutatavaid töömasinaid. On toodud nende kirjeldused, tehnilised andmed ja konstruktsiooni arvutuse alused. Vaadeldakse masinapargi ekspluatatsiooni probleeme. Viimane peatükk on ülevaade töökaitsest metsamajandis.
Õppevahend Eesti Põllumajanduse Akadeemia üliõpilastele. Seda saavad kasutada ka metsamajanduse insenerid ja metsamajandustehnikumide õpilased.