" Viktor Kingissepa elu " - Daniil Rudnev

Elulood, memuaarid

Hind:4.00EUR

 
1988. aasta märtsis täitus 100 aastat väljapaistva revolutsionääri ja publitsisti, Eestimaa Kommunistliku Partei ühe rajaja Viktor Kingissepa sünnist. Sellele tähtpäevale ongi pühendatud tema elu käsitlev biograafiline jutustus.
Teos rajaneb rikkalikel dokumentaalandmeil.