" Aadam ja Eeva ja usuteadlased " - H.G.Hayn

Religioon, usundid

Hind:2.30EUR

Raamatus vaadeldakse Piibli dogmasid teaduse valgusel.

* Sissejuhatus
* Pilk minevikku
* Usuteaduse kaasaegsed probleemid
Uus olukord ja mis sellest järeldub
«Potsdamer Kirche» leiab väljapääsu 
Mõtteid jalutuskäigult Eedenisse 
Jumala lunastusõpetus on hädaohus
600 000 aastat
Kas Aadam oli pitekantroop?
«Näilised konfliktid ...»
«A» ja «O» täpne vaatlus
Ateism, usk jumalasse ja mõistus
Igavik ja elu mõte
Problemaatilised järeldused
* Usu tulevik teadusliku maailmavaate valguses
«Maailmavaade» — või maailmavaade?
Mis on teadus?
Mõisted, seadused, võrdlused
Teadused ja maailmavaade
Kirik, reaktsioon ja areng
Vastandite ühtsus ja võitlus
Põhimõttelist
Teadus, areng — ja veel kord usk
Kokkuvõtte asemel

 

Illustraator: Rudolf Spiegel
Kujundaja: Endel Palmiste