" Teejuhid bioloogiasajandisse " - Vello Tohver

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:2.60EUR

Käesolevas raamatus on autor seadnud eesmärgiks jälgida protsessi, mis n.ö lihtsalt mikroobide uurimiselt on viinud kaasaja bioloogia ja biokeemia väljapaistvatele saavutustele. Selle protsessi jälgimisel kerkivad mitmesugused lisaküsimused (eriti teaduse tekke ja arenguga ning juhtideede tähtsuse ja funktsioneerimisega seotud küsimused), millest ei ole mööda pääsetud ka käesolevas ülevaateteoses.

Mis on teadus? Missugused tõukejõud ja seaduspärasused juhivad selle arengut? Missugune on teaduslikus uurimistöös juhtideede ja missugune õnneliku juhuse osa? Üheks võimaluseks neile küsimustele vastamiseks on toetumine mikrobioloogia ajaloole. Vähe on teadusi, mis oleksid sündinud nii kompaktses, kindlapiirilises ja ajaliselt nii kitsalt piiritletud protsessis kui mikrobioloogia. Ühtlasi on mikrobioloogia üks neid teadusi, mis kõige otsesemalt on mõjutanud praktikat, loodusteadusi üldse ja ka teaduslikku maailmavaadet.
Autor