" Maria Stuart " - Juliusz Slowacki

Loomingu Raamatukogu

Hind:1.00EUR

 
Juliusz Slowacki (1809-1849) on tähtsamaid poola luuletajaid Adam Mickiewiczi kõrval.
Noorusedraama «Maria Stuart» väärib tähelepanu oma meisterliku psühholoogiaga, mis on andnud autorile võimaluse vaadelda kirjanduses varem ja hiljem tihti käsitletud Šotimaa kuninganna tragöödiat omapärasest aspektist. Näidates end meistrina komplitseeritud inimloomuste kokkupõrgete kujutamisel, ilmutab Slowacki sealjuures erksat sotsiaalset südametunnistust ja kajastab kaudselt poola rahva feodalismivastase võitluse aateid autori kaasajal. Vormiliselt murdis Slowacki selle draamaga esmakordselt klassitsismi nõude aja ja koha ühtsusest poola teatrilaval.