" Gailit ja Nipernaadi " - Jaanus Vaiksoo

Elulood, memuaarid

Hind:2.60EUR

Jaanus Vaiksoo on sündinud 5.jaanuaril 1967 Paides. 1985. aastal lõpetas ta Tallinna 32. Keskkooli ja viis aastat hiljem Tallinna Pedagoogilise Instituudi, kus õppis eesti keelt ja kirjandust. Magistritööst " August Gailiti romaani "Toomas Nipernaadi" lugemismudelid " on välja kasvanud käesolev raamat.