" Lendlased " - Matti Masing

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:1.80EUR

 
Raamatus antakse ülevaade nelja nahkhiireliigi - tiigilendlase, veelendlase, nattereri lendlase ja tõmmulendlase levikust, eluviisist ja asurkonna koosseisust Eestis.
Lähemalt peatutakse nahkhiirtega seotud rahvapärimustel ja lendlaste talvitumisel maa-alustes käikudes.
Mõeldud kõigile loodushuvilistele, eriti bioloogidele. 

 

Sari Pääsuke