" Kilu " - Ivar Veldre

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:2.30EUR

 
Raamatus käsitletakse populaarteaduslikus vormis kilu bioloogiat, levikut ja majanduslikku tähtsust. Rohkem tähelepanu on pööratud kilu arvukuse küsimusele, sest kilu on väga muutuva arvukusega liik.
Raamat on mõeldud kõigile loodusehuvilistele ja kalureile.

 

Sari Pääsuke