" Kuue samba kutse - naisena ülikoolis " - Riina Reinvelt, Merike Ivask

Elulood, memuaarid

Hind:9.60EUR

Kogumik naisüliõpilaste mälestusi ülikooliajast nii enne maailmasõda kui praegu 21.sajandil. 
Kogumik on välja antud 100 aasta möödiumise puhul ajast, kui naised lubati 
esmakordselt vabakuulajatena ülikooli.