" Uudis- ja unarsõnu " - T.Erelt, R.Kull, H.Meriste

Sõnaraamatud

Hind:2.30EUR

Sõnastik sisaldab artikleid paljude eesti keele uudis- ja unarsõnade kohta, tuues nende käänamise või pööramise, tähenduse seletuse, tsitaadinäiteid trükistest, esinemuse sõnaraamatuis.
Raamat on mõeldud nii filoloogidele kui ka kõigile keelehuvilistele.