" Eetris on Eesti Raadio Poisteklubi " - Leho Männiksoo

Psühholoogia, pedagoogika

Hind:2.00EUR

Brošüür tutvustab Eesti Raadio kunagist Poisteklubi ning ka teiste poisteorganisatsioonide tegevust ja põhikirju.

«Poisiiga on aeg, kus pannakse alus paljudele omadustele: täpsus, sõnapidamine, tahtejõud, sihikindlus, otsustusvõime, osavus, oskus, tööarmastus ja võime alustatud tööd lõpuni viia. Need omadused kasvavad paraku ainult tegutsedes, iseseisvaid otsuseid tehes, enese vigadest õppides. On koole, kus poiste ammendamatut tegutsemishimu osatakse rakendada. On koole, kus seda ei osata; need on kahjuks ülekaalus.»

Sisu:

  • Algussõnad
  • Külm talvehommik
  • Me tahame karmust ja õiglust
  • Kroonikad ja logiraamatud
  • Hüvasti, Punamäed!
  • Kes saab I komandoseks?
  • Traditsioonid, atribuudid, kord
  • Lõpetussõnad