" Elektrivalgustusseadmete montaaž " - Viljam Atabekov, Mihhail Živov

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:2.00EUR

 
Raamat sisaldab elektrijuhtmestiku, mitmesuguste valgustite, elektrimootorite, jaotusseadmete, lahklülitite, õlilülitite, jõutrafode ning muu töösuslike ja olmetarbijate elektriga varustamiseks kasutatava elektriseadmestiku montaaži tehnoloogia ning ehituse kirjelduse. Selles on toodud vajalikke andmeid montaažitööriistade, mitmesuguste montaažimehhanismide, elektrotehniliste materjalide ja elektriinstallatsioonitoodete kohta.
Raamat on ette nähtud kutsekoolide õpikuks. Kasutatav ka elektrimontööride kvalifikatsiooni tõstmisel.

Sisukord:

 • Elektrienergia tootmine ja tarbimine
 • Elektrivalgustusseadmed, valgustehnilised suurused ja elektrivalgusallikad
 • Installatsioonimaterjalid
 • Üldehitustööd ja ruumide liigitus
 • Elektrimontaažimehhanismid, -tööriistad ja -seadised
 • Elektrijuhtmestiku paigaldamise eeltööd
 • Torudeta juhtmestiku montaaž
 • Installatsioonikaablite ja kuulojuhtmete montaaž
 • Trossjuhtmestiku montaaž
 • Juhtmestiku montaaž kaabliredelitel ja -rennidel
 • Juhtmete terastorudes paigaldamine
 • Vooluviikude montaaž
 • Valgustite montaaž
 • Kuni 1000-V kaabelliinide montaaž
 • Madalpinge-õhuliinide montaaž
 • Elektrimootorite, -aparaatide ja kaitsemaanduse montaaž
 • Alajaamade elektriseadmete montaaž
 • Valgustusseadmete ekspluatatsioon

 

 • Ohutustehnika eeskirjad ja tuleohutusnõuded elektrimontaažitöödel