" Aiakultuuride haiguste määraja " - Hell-Meedi Kivi, Kalju Kivi

Aiandus

Hind:2.60EUR

 
Brošüüris esitatakse tabelid tähtsamate aiakultuuride haiguste määramiseks ning lühike ülevaade haigusetekitajatest ja nende tüüpidest. Kõrvuti haiguspildi esitamisega antakse ka haigusetekitajate mikroskoopiline iseloomustus.