" Torustike ja sanitaartehniliste seadmete montaaz " - Ivan Borodin

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:4.20EUR

 
Raamat sisaldab põhilisi teoreetilisi andmeid ja praktilisi juhiseid külma- ja soojaveevarustuse sisesüsteemide, kanalisatsiooni, gaasivarustuse, küttesüsteemide ning malm-, teras-, asbesttsement-, keraamilistest, raudbetoon-, plastmass- jne. torudest välistorustike ehitamiseks.
Vajaliku üksikasjalikkusega on kirjeldatud lukksepa- ja ettevalmistustöid, ohutustehnika küsimusi, töö- ja töökoha organiseerimist, tööliste töö normeerimist ja tasustamist.