" Elektrimõõtmiste käsiraamat " - Juhan Elgas

Ehitus, tehnika, elektroonika

MÜÜDUD

 
Käsiraamatus esitletakse elektrimõõtmisteks vajalike mõõteriistade ja -seadmete tehnilised näitajad. Raamatu põhiosa moodustavad peatükid, kus antakse juhiseid mõõteskeemide ja mõõteriistade õigeks valikuks ning mõõtmiste praktiliseks läbiviimiseks. Eri peatükis selgitatakse temperatuuri mõõtmist elektriliste mõõteseadmetega. Käsiraamatu lõpposas kirjeldatakse elektrimõõteriistade ekspluatatsioonilist kontrollimist.