" Füüsika praktikum - metroloogia " - Hannes Tammet

Ehitus, tehnika, elektroonika

MÜÜDUD

 
Raamatus käsitletakse mõõtmise põhimõtet, mõõtühikuid ja nende süsteeme, mõõtmisvigade hindamist, mõõtevahendite omadusi, katseandmete töötlemist, mõõtmistulemuse vormistamist ning interpreteerimist. Esitatakse teatmelisi andmeid mitmesuguste mõõtühikute ja mõõtevahendite kohta. Antakse lühiülevaade matemaatilisest statistikast.
Raamat füüsikalaboratooriumis töötavatele üliõpilastele, inseneridele ja teistele.