" Standardtantsud " - Ants Tael

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Käesolev raamat on mõeldud kõige laiemale ringkonnale - alates esmakordselt tantsukursustest osavõtjatega ja lõpetades võistlustantsijatega. Oleks aga väär arvata, et siin kirjapandu järgi üksi on võimalik tantsima õppida. See nõuaks liialt aega ja võiks kaasa tuua eksimusi, kui ei omata tantsukirjelduste dešifreerimise vilumust. Ent kunagistele kursuslastele on see käsiraamat vajalik tantsufiguuride ning -variatsioonide meenutamiseks ja juurdeõppimiseks. Raamatus on kirjeldatud viit tantsu, mis oma tunnuste ja ajaloo poolest moodustavad ühtse grupi.