" Ülestõusmise valguses " - Diana Cooper

Esoteerika, eneseabi

Hind:8.00EUR

 
See raamat on elamisest kõrgemas sageduses. Seda lugedes saate teada, kuidas luua ühendust uute kosmiliste energiatega, mida just praegu vaimse maailma poolt Maale välja valatakse. See raamat sisaldab ka hulgaliselt ülestõusmise teemat puudutavat ajatut informatsiooni, selgitusi ja juhiseid, mida rakendades võite oluliselt kiirendada oma vaimset edasiminekut ning tõusta veel selles elus ülestõusmise laineharjale, õppida sellel liuglema ning saada surematuks. Teil kõigil on võimalus lahkuda taaskehastumiste rattast ja saada Ülestõusnud Meistriks. Praegusel ajastul on see uks meie kõigi jaoks avatud.
Ülestõusmine tähendab võnkesageduse tõusmist puhta valguse tasandile. Kuna igal meie mõttel, sõnal, tundel ja teol on oma kindel sagedus, millest kokku moodustub meie aura, põhineb Ülestõusmine mõtete puhastamisel, emotsioonide korrastamisel ja armastavate, kõikidele kõige kõrgemat hüve taotleva käitumise valimisel, kuni hakkame võnkuma sel kõrgemal valguse tasandil ning valgust ka enesest välja kiirgama. Siis elame rõõmus ja vabaduses.
Kui aktsepteerime, et oleme eelkõige vaimsed olendid ning osakesed Jumalikust Üksolemisest, siis saavad meist iseenda saatuse peremehed. Tundes ära, et oleme kaasaloojad koos kogu sellega kaasneva väe ja vastutusega, liigume edasi viiendasse dimensiooni. Nüüd rändame oma eluteel edasi sujuvamalt, abistades ka teisi kaasteelisi. Me loobume oma madalamast tahtest ja pühendame oma teekonna kõrgemale eesmärgile. Kui otsustame lõdvestuda ja teekonda nautida, siis avame otsekui katuseakna, laskmaks sisse Valgust. See ongi Ülestõusmine.
Paljudel inimestel on Ülestõusmisega seotud hirme ja väärarusaamu. Mõned arvavad, et ülestõusmine tähendab koos füüsilise kehaga siit maailmast lahkumist, kuid see pole nii. Nii toimus ülestõusmine kaks tuhat aastat tagasi, sest inimeste võnketasand ei suutnud siis veel nii suurt valguse hulka taluda, kuid nüüdseks on inimkond edasi arenenud.
Seega, kui valite Ülestõusmisel füüsilisse kehasse jäämise, elate edasi, kuid hiilgate, särate ja kiirgate endisest kõrgemal võnketasandil. Tundes rõõmu, tingimusteta armastust ja üksolemist kõigega, võite luua enesele ka oma isikliku maapealse paradiisi. Kuid te olete asunud ka planetaarsesse teenistusse ning märkate peagi, et teie isiklikud soovid ja vajadused polegi enam nii olulised kui soov teenida Kõike Olemasolevat.
Ülestõusmiseks tuleb teil tasakaalu viia eelnevate kehastuste jooksul kuhjunud karma. Iga mõte, emotsioon, sõna või tegu on kindla võnkesagedusega, mis tõmbab ligi samas lainepikkuses võnkuvaid sündmusi, inimesi ja olukordi. Seetõttu tuleb kõik, mida te välja saadate, teile tagasi, tagades, et teie elu välised sündmused peegeldaksid teile täpselt seda, mis toimub teie sisemuses.

Selle reegli puhul kehtib kolm erandit:
Esiteks võib teil olla eelmistest eludest pärit lepinguid, mis tõmbavad ligi teatavaid madalasageduslikke inimesi või olukordi. Neid lepinguid tuleb austada.
Teiseks võite seista vastakuti raskete olukordade ja inimestega seepärast, et üksnes nii saate teostada valitud missiooni või oma saatust.
Kolmandaks võib tegu olla katsumustega, mis on seotud pühitsusprotsessiga. Paljud Ülestõusmise teel kulgejad on oma karma küll tasakaalu viinud, kuid nüüd langevad neile osaks katsumused, mis on esile kutsutud Vaimsete Meistrite poolt, et tugevdada pühitsetavate nõrku külgi.

Selleks et sooritada ülestõusmine, peame me esmalt lõpule viima selleks maiseks eluks püstitatud eesmärgi ja asuma teostama oma eluülesannet. Vahel on vaja langetada raskeid otsuseid, et kindlustada enne kehastumist antud lubaduste teoks tegemine.
Üks ülestõusmisteekonna aluseid on koostöö. Vähesed tõusevad üles eraldatuses. Seepärast palutakse meil hoida oma kaaslasi ning liikuda edasi üheskoos.
Te võite olla Ülestõusmisele palju lähemal kui arvate. Kui soovite kasutada neid enneolematuid võimalusi, mida just praegu hingearengu kiirendamiseks meile pakutakse, keskenduge oma eesmärgile ja soovile rääkida, mõelda ja teha kõike vaid kõige kõrgematel ja puhtamatel motiividel.
Käesoleval ajal on avanenud enneolematu võimalus tõusta Valgusesse, aset leiavad massilised Ülestõusmised. Meid on aitamas paljud kõrgemad vaimsed olendid, peainglid ja inglid, samuti toimuvad sageli võimsad vaimse energia Maale valamised.
Me elame imepärastel aegadel. Mitte kunagi varem kogu inimkonna ajaloos pole olnud selliseid võimalusi vaimseks arenguks nagu praegu.