" Psühholoogia ja pedagoogika alused " - E.Koemets, L.Tamm, A.Elango, K.Indre

Psühholoogia, pedagoogika

Hind:2.20EUR

Raamat annab ülevaate psühholoogia ja pedagoogika põhimõistetest. Teos on kasutatav keskkooli fakultatiivtundides, aga määratud ka teistele psühholoogiast ja pedagoogikast huvitatuile.