" Eesti Euroopa Liidu lävepakul " - Aksel Kirch, Rein Ruutsoo

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:2.60EUR

 
Teose eesmärgiks on anda sissevaade Euroopa Liidu liikmesmaa kandidaadiks saamisega kaasneva integratsiooni problemaatikasse.

Käesolev raamat rajaneb materjalidele, mis on kogutud 1997. a uut tõuget saanud eurouuringute n.-ö. ettevalmistava faasi käigus. Loomulikult on kasutatud ja teistkordselt analüüsitudki varasemate uuringute materjale. Ideeajaloo laadis reflektsioon pärineb Mart Kivimäe sulest, Rein Ruutsoo käsitleda on jäänud ajaloolist ja kontseptuaalset tausta loovad, enamasti poliitikateadusesse kuuluvad probleemid. Sotsioloogide Aksel ja Marika Kirchi ning nooremate kolleegide Tarmo Tuisu, Ele Tohvi ja Janne Vaarja õlgadele jäi kaardistada eurodiskursuse vormumine mitmete kesksete sotsiaalsete rühmade teadvuses. Mait Talts vaatles ajakirjanduse analüüsi toel eurodiskussiooni käiku Eesti ajakirjandusväljaannetes.
Aksel Kirch ja Rein Ruutsoo