" Stabiilse demokraatia teooria " - H.Eckstein

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:2.00EUR

Eesti ja kogu NSV Liidu praeguses küllalt valurikkas ja teoreetiliste ning praktilis-poliitiliste otsingutega seotud demokratiseerumisprotsessis on hädavajalik poliitilise demokraatia olemuse ning ajaloo tundmaõppimine süvitsi. H. Ecksteini huvitav teos ongi suunatud demokraatia püsivust või ebapüsivust tingivate sotsioloogiliste tagamaade jälgimisele. Tegu on mõtlemapaneva süvaanalüüsiga, mis aitab vahest hajutada illusioone «puhta» demokraatia võimalikkuse, seega siis ka Eesti demokraatia ajaloo ja tuleviku suhtes.