" Pruun katk " - Anni Matsulevits

Ajalugu

Hind:4.60EUR

 
Käesolev kogumik sisaldab dokumente ja materjale Saksa fašistliku okupatsiooni kohta Eestis aastail 1941-1944. Kogumik, mis on mõeldud nii ajaloolastele kui laiemale lugejaskonnale, annab ülevaatliku pildi hiterlaste ja nende käsilaste inimvihkajalikust tegevusest okupeeritud Eestis, rahvusliku majanduse ja kultuuri laostamisest ning muidugi ka röövimisest.
Raamatus on lisaks kõigele veel suur hulk fotosid.