" Söögisibul " - Valve Jaagus

Aiandus

MÜÜDUD

Elanikkonna aastaringsel värske köögiviljaga varustamisel on söögisibulal kui suhkrute ja mineraalainete poolest rikkal ja hästi säilival kultuuril suur osatähtsus. Kuid seda väärtuslikku köögivilja kasvatatakse meie vabariigis käesoleval ajal ebapiisavalt, seda eriti kolhoosides ja sovhoosides.
Brošüüri eesmärgiks on Peipsi-äärsete sibulakasvatajate kogemuste varal tõestada selle kultuuri sobivust meie oludele, anda ülevaade sibula sortidest ja bioloogiast, pannes seljuures erilist rõhku kohalikele sortidele. Peatähelepanu on pööratud sibulakasvatuse agrotehnikale. Silmas on peetud tootmiskulude alandamise võimalusi.
Brošüüris on käsitletud ka sibula seemnekasvatust, sest seemnesaakide kindlustamine aitab kaasa kohalike saagirikkamate sortide külvpindade suurenemisele.
Brošüür on mõeldud kõigile, kes tegelevad köögiviljakasvatusega.