" Väliseesti kirjanikke " - Anne Valmas

Elulood, memuaarid

Hind:2.30EUR

Valiknimestik on esimene väliseesti kirjandust tutvustav bibliograafia kodumaal, mis püüab anda lühiülevaate 40 autorist ja nende loomingust. Ligi pooled neist alustasid kirjanduslikku tegevust enne Eestist lahkumist. Nimestikus on toodud autorite eluloolised lühiandmed ning kõik teadaolevad raamatud ilmumiskohast, -ajast ja -keelest sõltumata.
Siin on registreeritud ka viimastel aastakümnetel kodumaa perioodikas ilmunud proosakatkendeid ja luuletusi ning autorite elu ja tegevuse tutvustusi.