" Teekond läbi aja " - Lauri Vahtre

Ajalugu

Hind:2.30EUR

Lauri Vahtre on sündinud 1960. aastal Tartus, lõpetanud Tartu (Riikliku) Ülikooli ajaloo-osakonna, etnograaf ja ajaloolane (diplomi jägi ka ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja), ajalookandidaat, eestlane, abielus.

Tema sulest on ilmunud Eesti ajaloo käsitlus "Kodu lugu" (koos M. Laari, H. Valgu ja S. Vahtrega), eesti rahvakalendri ülevaade "Maarahva tähtraamat" ja rida teaduslikke artikleid "Keeles ja Kirjanduses", "Kultuur ja Elus", Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatus ning mujal. Lisaks peoga publitsistikat nii kõnes kui kirjas. Praegu töötab TA Ajaloo Instituudis vanemteadurina. Eesti Komitee juhatuse liige, Põhiseaduse Assamblee eesistuja asetäitja.

Käesolev raamatuke on omamoodi kokkuvõtteks varemkirjutatust, mis kõik nii või teisiti puudutab eesti kultuuri või selle ajalugu.

Katkendeid sellest raamatust on avaldanud raadiojaam "Vaba Euroopa" ja ajakiri "Heinakuu" nr. 5.