" Õpilaste edutus ning selle vältimine " - V.Tsetlin

Teatmeteosed

Hind:1.60EUR

Monograafias püütakse selgitada õpiedutuse olemust tänapäeva koolis ning pakkuda didaktilisi vahendeid selle vältimiseks.
Konkreetsete näidete varal mõtestatakse lahti õpiedutuse elemendid, määratletakse kohustuslikud nõuded õpilastele ning kirjeldatakse mahajäämuse tunnuseid ja nende avastamise meetodeid. Raamatus analüüsitakse keskastme õpilaste mahajäämust tekitavaid asjaolusid, sh. ka õppeprotsessi puudusi. Süstematiseeritakse juba tuntud meetodeid ning pakutakse mõningaid uusi võtteid õpiedutuse vältimiseks.
Raamat on vajalik niihästi didaktika ja metoodika valdkonna teaduritele kui ka loominguliselt töötavatele õpetajatele.