" Suure heitluse aastail " - Aleksander Panksejev

Ajalugu

Hind:1.30EUR

Käesoleva brošüüri eesmärgiks on anda lühike ülevaade ja teha mõningaid üldistused tähtsamatest sündmustest, mis kajastavad Eesti töörahva osavõttu Nõukogude Liidu Suurest Isamaasõjast aastail 1941-1945.
Brošüüris vaadeldakse 1941. aasta kaitselahinguid Eesti NSV territooriumil, mis algasid juuli algul hiterlike okupantide tungimisega Nõukogude Eesti piiridesse ja kestsid detsembrikuuni. Mõne sõnaga mainitakse ka Punaarmee Eesti territoriaalse laskurkorpuse lahinguid Leningradi oblasti territooriumil.