" Marketingi alused " - Jüri Sepp

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:1.60EUR

Käesolev kirjutis kujutab endast esimest ulatuslikumat eestikeelset ülevaadet maailma majandusteooria ja -praktika sellest valdkonnast, mida tähistatakse mõistega MARKETING. Ta on mõeldud õppevahendina nii kõrgkoolide vastavate õppekursuste kui ka kõigi teiste koolitusvormide jaoks. Seetõttu sisaldab ta laiendatud sisukorda, mis võib täita ka õppeprogrammi rolli, ning lühikokkuvõtet (konspekti) ja põhimõistete seletusi iga teema juurde. Tuleb rõhutada, et tegemist on marketingi alustega, mistõttu käsitluslaad kannab suuresti populaarteaduslikku iseloomu, õppevahendi koostamisel on tuginetud peamiselt marketingiklassiku Philip Kotleri töödele.

  • Marketingi mõiste ja marketing kui juhtimisprotsess
  • Marketingivõimaluste analüüs
  • Sihtturgude valik
  • Marketingmixi kujundamine
  • Marketingi ruumiline ja funktsionaalne avardumine