" Abielu tervishoiust " - Hubert Kahn

Meditsiin, tervishoid

Hind:1.30EUR

Käesolev raamat, mille eesmärgiks on lugejale anda tagasihoidlik ülevaade abielu tervishoiust, püüab seda sööti jäetud, kuid hoopiski mitte vähetähtsat eluvaldkonda kaasaja teaduse ja arusaamade tasemelt valgustada.

Raamat püüab vastata järgnevatele ja veel paljudele teistele küsimustele:

 • Millist osa etendab abielu ja perekond tänapäeva ühiskonnas?
 • Missugune oli abielu minevikus ja milliseks see kujuneb tulevikus?
 • Mis on armastus?
 • Missugune inimene võiks olla sobiv elukaaslane?
 • Mida tuleb mõista normaalse suguelu all?
 • Milles seisneb suguelu hügieen?
 • Mis on viljastumise eeltingimuseks?
 • Kuidas mõjub rasedus tervisele?
 • Kas võib ette määrata poeglapse või tütarlapse sündimist?
 • Miks sünnivad mitmikud?
 • Mida peab teadma pärilikkusest?
 • Kuidas mõjub abort naise tervisele?
 • Kuidas hoiduda rasestumisest?
 • Millest on tingitud naisete sigimatus ja meeste suguvõimetus?
 • Missugused tervisehäired ei luba abielluda või annavad õiguse abielu lahutamiseks?