" Ühinenud Rahvaste Organisatsioon " - Abner Uustal

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:1.60EUR

Raamat annab ülevaate Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist - selle moodustamisest, eesmärkidest ja ülesannetest, liikmetest, peamistest organitest, põhikirjast ning tegevusajaloost. Lisades on toodud ÜRO põhikiri, Rahvusvahelise Kohtu statuut, inimõiguste ülddeklaratsioon, ÜRO liikmete nimekiri ja mõningate paktide tekstid.