" Valimisõigus ja valimised Eestis 1917 - 1980 II osa. " - Eerik-Juhan Truuväli

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:2.60EUR

Raamatus käsitletakse nõukogude valimisseadusandluse arengut Eesti NSV-s, pärast nõukogude võimu taaskehtestamist läbiviidud esimesi valimisi kõrgemaisse ja kohalikesse võimuorganitesse, rahvasaadikute koosseisus toimunud poliitilisi ning sotsiaal-demograafilisi muutusi.