" Vene - eesti õppesõnastik " - H.Kubo, H.Pärn, L.Simm, E.Vaigla

Õpikud, õppekirjandus

Hind:2.60EUR

Sõnastikus on kooliõpilastele mõeldud miinimumsõnavara (ca 6000 märksõna), mis abistab nii passiivsel tõlkimisel kui ka kõneoskuse arendamisel. Suurel hulgal on toodud sõnaühendeid, lisaks enamkasutatavat fraseoloogiat.