" Pooljuhid ja nende kasutamine " - Mohhus Sominski

Ehitus, tehnika, elektroonika

MÜÜDUD

Raamatus käsitletakse pooljuhtide põhiomadusi ja pooljuhtdioodide, -trioodide, fototakistite, fotoelementide ning termotakistite ehitust ja töötamist. On toodud näiteid nende praktilisest kasutamisest. Raamat on mõeldud ettevalmistatud raadioamatööridele.