" Õigusteatmik "

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:5.60EUR

Õiguskasvatus on muutunud töötajate ideelise kasvatamise tähtsaks koostisosaks. Tähtis koht õiguskasvatuses on õiguspropagandal. Käesolev populaarne teatmik annab vastused paljudele küsimustele, mis tõstatuvad inimsete igapäevases elus. Artiklite kirjutamisel on lähtutud NSV Liidu ja liiduvabariikide vastava õigusharu seadusandluse alustest. Teatmiku artiklid on paigutatud tähestiku järjekorras. Artiklites sisalduvad viited seadusandlikele aktidele ja koodeksite paragrahvidele, kust lugeja võib ise ammutada täiendavat infot.

Valik märksõnu: abielu, abielu lahutamine, advokatuur, ajutise töövõimetuse toetus kolhoosnikele, ametkondlik alluvus, amnestia, asumiselesaatmine, asutus, au ja väärikus, diversioon, kaitsja, kohtulik vaidlus, mittetöine tulu, riiklik kontroll, spionaaž, sundimine ütluse andmisele, tsiviilprotsessi koodeks, tulirelva riisumine, ühiskondlik laitus jt.
Nt. Eraettevõtlik tegevus - kuritegu, mis on suunatud sotsialistliku majandamise vastu.