" Kõik on võrdsed, aga mõned on võrdsemad... " - Anto Raukas

Majandus, äri, õigus, riik

MÜÜDUD
MÜÜDUD

Autor saatesõna raamatu ilmumisel: «Võin dokumentide ja tunnistajate abil tõendada, et poliitilise kanapimeduse ja tööalase saamatuse jäägitu toetamine on Justiitsministeeriumi juhtkonna üheks meelistegevuseks.
Olukorras, kus rahvas õiguskaitseorganeid ei usalda, on avalik arvamus praktiliselt ainsaks jõuks veelgi suuremasse korruptsioonilainesse mattumise vastu.»