" Rebasetund " - Fred Jüssi

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:1.80EUR

Üleliidulise populaarteadusliku kirjanduse konkursil tunnustust leidnud raamatu kordustrükk.
Selles on juttu meie tähtsamatest imetajatest. Autor on oskuslikult ühendanud teabekirjanduses leiduvad andmed isiklike tähelepanekute ja juhtumistega. Enamik fotosid on pärit retkedelt Eestimaa metsadesse.
Raamat on mõeldud eeskätt noortele.