" Eesti keele foneetika " - Paul Ariste

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

Õpik annab ülevaate hääldamisorganitest, suu- ja huulhäälikutest, konsonantidest, vokaalidest, häälikuühenditest, hääldusalustest, koartikulatsioonist, assimilatsioonist ja dissimilatsioonist, kvantiteedist, silpidest, rõhkudest, kõnehäiretest ja õigekirjast.