" Kamtsatka lugu " - Jaanus Paal

Ajalugu

Hind:5.60EUR

Siberi ning Kaug-Ida ajalugu on eestlastele peaaegu tundmatu. Ometi võiksime Siberi ajalugu teada põhjalikumalt õige mitmel põhjusel.

  • Esiteks, kas see meile meeldib või ei, on nii Eesti kui ka Siber kuulunud pikka aega sama impeeriumi koosseisu.
  • Teiseks on kogu selle impeeriumi äärealade ajaloos palju sarnasusi, mille võrdlemine võimaldab paremini mõista nii vene vallutus- ja koloniaalpoliitika põhiolemust kui ka rafineeritud nüansse.
  • Kolmandaks, mitme Siberi väikerahva hukkumislugu oleks võinud eelnenud sajanditel kujuneda meiegi ajalooks, kui me poleks olnud läänepoolseim provints, mis kuulus baltisakslaste haldusse ja kultuuripiirkonda.
  • Neljandaks on viimastel aastatel kogu maailmas saanud uue hoo ikestatud rahvaste liikumine, mille ühe tulemusena on nüüdseks formeerunud Esindamata Rahvaste Organisatsioon; selle taustal on ka Vene impeeriumi piiresse jäävate väikerahvaste saatuse teema muutunud maailma silmis aktuaalsemaks.
  • Lõpuks, viiendaks, on Siberi ajalugu lihtsalt väga põnev, pakkudes loodetavasti elamust ka pealiskaudsemale lugejale.

Käesoleva ülevaate kirjutamisel ei ole kasutatud originaaldokumente ega arhiivimaterjale, nõnda ei ole see töö mõeldud rangetele akadeemilistele nõuetele vastava ajaloolise uurimusena.