" Inglise-eesti sõnaraamat koolidele " - Melanie Rauk

Sõnaraamatud

Hind:3.00EUR

Sõnaraamat hõlmab eelkõige keskkoolide inglise keele õpikutes ja adapteeritud ilukirjanduslikes tekstides kasutatavat sõnavara. Ühtlasi on esitatud kõige tavalisem, ajakirjanduses ja populaarteaduslikes teostes tarvitatav poliitiline, majandus- ja muualane sõnavara ning vähesel määral ka fraseoloogiat. Sõnaraamatu lõppu on lisatud valimik geograafilisi ja tuntumaid isikunimesid, tavalisemaid lühendeid ja ebareeglipäraste tegusõnade vormide tabel.
Sõnaraamat on määratud keskkoolides õppivatele noortele, et abistada keskmise raskusega ingliskeelse teksti lugemisel ja tõlkimisel.