"Eesti-Inglise sõnaraamat" - J.Silvet

Sõnaraamatud

MÜÜDUD
MÜÜDUD

Sõnaraamat sisaldab eelkõige laiale lugejaskonnale vajaliku põhisõnavara. Sõnaraamat annab poliitika, teaduse, kunsti terminoloogiat, samuti enamtarvitatavaid fraseoloogilisi väljendeid ja tähtsamaid geograafilisi nimesid.

Sõnaraamat rahuldab nii algaja keeleõppija kui ka edasijõudnu vajadusi.