" Laps on jõudnud murdeikka " - V.Maanso, R.Selg

Perekond, kodu

Hind:1.00EUR

Lastevanematele määratud brošüüris tutvustatakse kokkuvõtlikult sellesse vanuseikka jõudnud laste vanemate tähelepanekuid ja jagatakse pedagoogide rikkalike kogemuste alusel soovitusi õigete käitumisnormide leidmiseks lastega suhtlemisel.
Teine, ümbertöötatud trükk.