" Matsalu " - Arvo Miilmets

Eesti-raamatud

Hind:1.20EUR

Autor, geograaf, tutvustab NSV Liidu loodeosa tähtsaima tlinnukaitseala – Matsalu Riiklikku Looduskaitseala, mis 1975. aastast alates kuulub rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimekirja.
Antakse ülevaade looduskaitseala kujunemisloost, looduslikest tingimustest, majandusliku kasutatuse probleemidest, looduskaitseala põhiülesannetest ning külastamisvõimalustest.
Raamat pakub huvi loodus- ja rännuhuvilistele.