" Sassa Melderi kõned " - Ralf Parve

Huumor, koomiksid

Hind:1.60EUR
 • Mõttenihked
 • Mõnedest lünkade täitmise abinõudest
 • Paar sõnakest meelelahutuse valdkonnast
 • Naistepäeva eduka äramärkimise eest!
 • Kuritegevuse nähtude profülaktika eest!
 • Kasutagem spordis kõiki võimalusi!
 • Ka kino kui niisugune on kunst
 • Sõnake Gutenbergi puhul
 • Ringkaitsest ja muust piiratusest
 • Mõnede puhastusalaste kitsaskohtade täitmisest
 • Pisut kultuurse käitumise probleemidest
 • Kujutamisest, kunstist ja ka karikaturismist kui niisugusest
 • Veel ühest kultuuriharust ja selle spetsiifikast
 • Mõnedest keelealastest küsimustest
 • Vabaneda igandlikest kombetalitustest!
 • Teleintervjuu Sassa Melderiga
 • Väärikalt hinnata vana aastat!
 • Linnulennulisi muljeid ühest välisreisist (1)
 • Linnulennulisi muljeid ühest välisreisist (2)
 • Mõnedest luule ja poeesia tahkudest
 • Sassa Melderi mõtteteri